Productieproces met stock per vestiging/opslaglocatie voor halffabricaten

Wanneer je eindproduct meerdere productiestappen ondergaat kan het interessant zijn om voor elke tussenstap (welke ook een eventueel eindproduct kan zijn) de voorraad per vesting en eventueel opslaglocatie (droogrek, magazijnlocatie, …) te kennen. 

[more]

In de standaard Microsoft Dynamics NAV wordt deze setup vaak uitgewerkt a.d.h.v. afdelingen waarbij je geen voorraad per tussenstap hebt.

Bij deze setup van stock per tussenstap, zal je ook een artikel per proces instellen en koppelen aan het hoofdartikel via BOM (Bill of materials). Door trapsgewijs deze opbouw in te stellen wordt het productieproces automatisch uitgeklapt bij aanmaak van een product order en kan je perfect elke productiestap monitoren qua voorraad en opslaglocatie.

 

Eenvoudig aanpassen / updaten van uw artikelbestand? Het kan!

We kennen allemaal de arbeidsintensieve handelingen die u of uw medewerkers moeten uitvoeren om het artikelbestand aan te passen met de laatste nieuwe prijzen, barcodes, afmetingen, gewichten, … . BuildMaster heeft hier een snelle en efficiënte oplossing voor.

[more]

Binnen Buildmaster hebben we deze handelingen tot een minimum herleid dankzij het artikelbeheer. Een krachtige tool die u toelaat om op eenvoudige wijze de nodige wijzigingen toe te passen aan uw artikelbestand. Hierbij kunt u ook verschillende sjablonen gebruiken en afstellen op de door uw leverancier toegestuurde Excelbestanden. U legt in het sjabloon de link tussen de aangeleverde kolominhoud en de plaats binnen Buildmaster waar deze data moet komen.

Aangezien de leveranciers uw eigen artikelnummers of eventueel omschrijving niet kennen is deze tool ook uitgerust met een herkenning op basis van het leveranciersnummer, omschrijving van de leverancier en barcode (EAN-code).
Hierbij speelt ook het voordeel dat het leveranciersnummer gebruikt kan worden bij uw aankopen en zo uw bestellingsproces versnelt aangezien de leverancier de goederen direct herkent!

Meer hier over weten? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Document management: het belang, de voordelen en de mogelijkheden

Vroeger was het evident dat we communiceerden via papier. Vandaag is dit niet meer zo en wordt de papierberg stilaan gedigitaliseerd onder invloed van ICT-oplossingen. 

[more]

Streven naar het papierloze bedrijf?

Een bedrijf gaat vandaag de dag om met een hele resem aan documenten. Denk maar aan offertes, bestelbonnen, leveranciersfacturen, leveringsnota’s, contracten, technische fiches, enz.. De uitdaging bestaat erin om deze documentenstroom te beheren. Men spreekt ook vaak over document management, waarbij alles draait over de strategische aanpak van documenten op het vlak van creatie, beheer, verspreiding en opslag. Ieder bedrijf en elke persoon zal de term document management wel een eigen invulling en persoonlijke toets geven.

Het papierloze bedrijf zit er nog niet onmiddellijk aan te komen. Papieren documenten zijn voor vele personen nog een gewoonte. Het tastbare karakter en de macht der gewoonte zijn belangrijke redenen voor het behouden van het papier. Ook hebben overheidsinstanties en middenveldorganisatie nog een lange weg af te leggen omtrent het wettelijk kader van elektronische documenten en de duidelijke communicatie (sensibilisatie) erover. Een duidelijk initiatief op de Belgische website www.efactuur.belgium.be biedt verduidelijking op vlak van elektronische facturering: 

“Vanaf 1 januari 2013 worden papieren en elektronische facturen gelijk behandeld. Dat betekent dat vanaf dan factuurgegevens zowel op papier als via elektronische weg kunnen worden verstuurd en ontvangen” Lees meer over de wetgeving

Waarom documentenbeheer digitaliseren?

  • Tijd besparen.

  • Kosten verlagen.

  • Serviceverbetering door onmiddellijke toegankelijkheid van de informatie.

  • Ruimte besparen.

  • Betere beveiliging van documenten.

  • Duurzaamheid en eco-vriendelijk.


Kiezen van de juiste document management software. Wat is voor uw bedrijf belangrijk?

Deze voordelen van digitaal documentenbeheer hangen natuurlijk af van verschillend factoren. De gestructureerde en stapsgewijze aanpak, de technologische oplossingen die u kiest, de documentenomvang in uw bedrijf en de graad van ICT-maturititeit in uw bedrijf. Ook mag het aspect mens zeker niet vergeten worden. Het digitaliseren van documenten moet ervoor zorgen dat werknemers hun job op een aangenamere en efficiënte manier kunnen uitvoeren. Betrokkenheid van werknemers maar ook van leidinggevenden zijn dus van cruciaal belang bij een document management project.

 

Er bestaat bijzonder veel sofware voor document management. Maar waar de ene oplossing zowat alles aankan met uw documenten, zijn andere bijzonder op één aspect van documentenbeheer gericht. Een aantal mogelijkheden:

 

Documenten inscannen en identificeren

Papieren documenten kunnen worden ingescand en daarna correct geïdentificeerd. Deze identificatie kan zich soms beperken tot het bepalen van het documenttype: betreft het een factuur, een bestelling of een ander vaak voorkomend type document. Het kan ook verder reiken, door het aanbrengen van metadata of tags. Dit zijn kernwoorden die aan een document worden toegevoegd om ze later sneller terug te vinden. Documenten kunnen ook worden gescand met OCR-technologie. OCR staat voor Optical Character Recognition, in het Nederlands optische tekenherkenning. Je kunt er papieren documenten mee scannen, die dan niet als afbeelding, maar als tekst worden gescand. De tekst kunt u bewerken of gebruiken in andere programma’s zoals ERP-software.

Voorbeeld: volledig automatische verwerking van binnenkomende facturen in Microsoft Dynamics NAV, inclusief boeking onder de correcte boeknummers.

Documenten bewaren en archiveren

Digitale documenten worden centraal opgeslagen en gearchiveerd. Veiligheidsinstellingen kunnen hierbij belangrijk zijn om de integriteit van het documenten niet in het gedrang te laten komen. Er kan ook een mogelijkheid zijn van versiebeheer om steeds met de actuele versie aan de slag te gaan. Hou bij digitale archivering ook rekening met de verplichte bewaartermijn voor documenten: meer informatie. Document management software kan ook geïntegreerd zijn met uw bedrijfssoftware (ERP).

Voorbeeld: uw document management software is geïntegreerd in uw Microsoft Dynamics NAV en laat toe om documenten te koppelen aan klanten, leveranciers, artikels, orders, enz. Kortom, een centrale opslag van uw documenten gekoppeld aan de juiste bedrijfsinformatie.

Documenten delen en verspreiden

Met de juiste software kunnen documenten beschikbaar, raadpleegbaar of bewerkbaar zijn voor werknemers van uw bedrijf of zelfs voor externe contacten, bijvoorbeeld leveranciers en klanten. Vanzelfsprekend moet dit op een doordachte manier worden aangepakt met een grondige aandacht voor beveiliging.

Voorbeeld: bepaalde documenttypes zijn alleen bewerkbaar door bepaalde personen in het bedrijf.

Documenten verwerken via routing/workflows

Routing van documenten geeft de mogelijk om documenten langs meerdere personen te sturen. Deze personen kunnen het document een bepaalde status geven. Op grond van de status weet de lezer of een document bijvoorbeeld nog in ontwikkeling is (concept), ter goedkeuring of definitief.

Voorbeeld: vanaf een bepaald bedrag moet een digitale factuur eerst worden goedgekeurd door een verantwoordelijke in het bedrijf.

Samengevat, goed ingevoerde document management software kan een bedrijf veel bieden. Als bedrijf is het belangrijk om na te denken welke functionaliteiten u het meeste voordelen kunnen bieden. Factoren als beveiliging en wettelijke factoren mogen natuurlijk niet uit het oog verloren worden.

Bij ESC hebben we de ervaring en de oplossingen om uw bedrijf te ondersteunen in de strategisch aanpak van uw document management. We kiezen voor strategische platformen die integreren met de Microsoft-technologie: Microsoft Dynamics NAV en Sharepoint: meer informatie. Onze geïntegreerde oplossingen kunnenn instaan voor alle aspecten van uw document management. Vanzelfsprekend is een stapsgewijze uitrol  mogelijk. Aarzel niet om contact met ons op te nemen om uw bedrijfsspecifieke documentenuitdaging met ons te bespreken.

 

GS1 Forum 2013: de digitale (r)evolutie

Barcodes: 40 jaar jong en een mooie toekomst! 

Op 12 maart 2013 vond het GS1 FORUM 2013 van GS1 Belgium & Luxembourg plaats in The Event Lounge te Brussel. Vertegenwoordigers van handel en industrie namen deel aan het evenement. SDE was vanzelfsprekend ook aanwezig om de verdere kennis omtrent traceerbaarheid en barcodes te optimaliseren en natuurlijk om te netwerken met de aanwezige bedrijfsleiders en managers.

[more]

De barcode

De rode draad doorheen FORUM 2013 was de barcode, wiens rol nog lang niet is uitgespeeld. De GS1 barcode baant zich een weg in nieuwe sectoren, draagt bij tot betrouwbare digitale productinformatie voor de consument en het logistiek etiket blijft de key voor een vlotte goederenontvangst en traceerbaarheid. De barcode evolueert mee met de digitale (r)evolutie en draagt meer dan ooit bij tot efficiëntie in de supply chain. 

Speed Docking

Distributeurs Colruyt, Delhaize, Carrefour en Makro stelden hun gezamenlijk project voor. Vanaf dit jaar spreken zij met hun leveranciers een concreet uitrolplan voor het GS1 logistiek etiket en de elektronische verzendnota af. Vervolgens stelden Mars en Heinz ‘Speed Docking‘ voor, een initiatief dat streeft naar optimalisering van de goederenontvangst. Dit initiatief gaat gepaard met een wedstrijd waar de meest efficiënte en snelle goederenontvangst bij een retailer wordt beloond. 

Trustbox B2C platform

De consument heeft het in deze digitale economie steeds meer voor het zeggen. In zijn presentatie benadrukte Keynote speaker Jo Caudron (DearMedia) de veranderingen die bedrijven, merken en retailers ondervinden in hun relatie tot de markt, gedreven door mobiele, sociale en andere digitale evoluties zoals virtuele schappen, big en small data, showrooming, papierloos winkelen, enz.  Laatste hoogtepunt van de dag was de voorstelling van het trustbox B2C platform als antwoord op de noodzaak aan betrouwbare productinformatie voor de consument. Met trustbox B2C kunnen bedrijven ook voldoen aan EU Verordening 1169. Elk voedingsproduct dat online wordt verkocht, moet alle data (van het etiket) ook online ter beschikking stellen van de consument, vooraleer hij online koopt. Een grote uitdaging voor alle betrokkenen. Vanaf december 2014 gaat de nieuwe verordening van kracht en zal duidelijke en uitgebreide productinformatie zowel op etiket als digitaal verplicht zijn.

 

Wenst u ook verder in te zetten op een efficiënte en effectieve logistieke verwerking met doordachte elektronische gegevensuitwisseling en door de juiste ICT-investeringen (ERP, CRM, BI, EDI), aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

De drukte rond paardenvlees: reportage van Terzake

Terzake heeft een reportage gemaakt rond de drukte die onlangs ontstond omtrent paardenvlees die in allerlei bereide gerechten terug gevonden is. Dit paardenvlees was ten onrechte bestempeld als rundvlees, dit hoorde dus niet thuis in deze producten. Ook zijn er nog een heleboel culturele kwesties omtrent het eten van paardenvlees. Daarom ging de ploeg van Canvas ook eens langs bij SDE klant De Nil, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de verwerking van paardenvlees. Daar wordt duidelijk aangehaald dat paardenvlees zeer lekker en gezond is.

[more]

Bekijk hier alvast de reportage van Terzake. De reportage van paardenvlees start op 17 minuten. Hier komt zowel de zaakvoerder van De Nil, De Kuiper als Europarlementslid Bart Staes aan het woord.

 

5 uitdagingen voor de Doe-het-zelf sector (DHZ)

De doe-het-zelf-sector zal ook in de toekomst floreren. Het wordt namelijk steeds duurder om een vakman in te huren voor klusjes. Daarom gaan mensen liever zelf klussen, natuurlijk zal de consument ook hier letten op de prijzen en allerlei andere factoren. Dat resulteert in enkele grote uitdagingen waar de DHZ mee te maken zal krijgen.

[more]

De doe-het-zelfhandelaars hebben heel wat administratie door de terugname-plichten voor verschillende artikelen en voor bijvoorbeeld de verpakkingen. Administratie van deze verplichtingen reduceren of stroomlijnen is dus een absolute topprioriteit.

Veiligheid is een erg belangrijk punt voor de DHZ aangezien de winkelpunten naast diverse zware materialen ook vaak verwerkingsdiensten aanbieden. Veiligheid voor de klant, maar uiteraard ook voor het eigen personeel. Hier moet dan ook voldoende in geïnvesteerd worden.

Premies en ecocheques zijn een interessante stimulans waar de DHZ van kan meegenieten maar al deze verschillende betaalmogelijkheden brengen kosten met zich mee. Hiermee efficiënt omgaan wint aan belang.

Binnen de doe-het-zelfzaken is er nood aan meer statistieken en inzicht in de tuinbranche. België beschikt amper over cijfergegevens van de tuinbranche in vergelijking met buurlanden. Tuin en dier vormen echter bij vele DHZ’ers een groeisegment. Meer inzicht zou dit nog kunnen versnellen.

Een laatste grote uitdaging voor de doe-het-zelfzaken is het vinden van personeel. De doe-het-zelfbedrijven moeten vaak opboksen tegen grote industriële bedrijven die interessantere loonvoorwaarden bieden aan hun personeel. Dit probleem is voornamelijk merkbaar bij de opening van nieuwe vestigingen.

Een goede administratieve oplossing biedt een antwoord op een aantal van deze uitdagingen. Bovendien laat een goed ERP systeem toe om te focussen op de andere uitdagingen en bezig te zijn met zaken doen en minder met administratie. BuildMaster op basis van Dynamics NAV is een veel gebruikte oplossing voor bouwhandels en de doe-het-zelf sector.