Verwacht voortdurende innovatie van uw ERP-leverancier

Het is belangrijk dat u kiest voor een ERP producent die continu innoveert. U hoeft daarom niet steeds mee te evolueren. Maar u heeft op die manier op z’n minst de optie om in te spelen op de nieuwste technologie wanneer dit voor u een meerwaarde is. Vergewis u er dus van dat de aanbieders waarmee u spreekt een langetermijnvisie prediken, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Zorg dat het ERP softwarebedrijf u een gedetailleerde roadmap kan voorleggen, waarin wordt aangegeven hoe nieuwe technologie zal worden geïntegreerd en hoe nieuwe releases zullen worden uitgerold. Indien u dit niet zou doen, zet u wanneer u zo’n aanbieder selecteert de toekomst van uw bedrijf op het spel.

Meer informatie hierover, samen met nog 9 andere adviezen voor ERP-selectie, vindt u terug in ons gratis e-book “10 waardevolle adviezen voor ERP-selectie“.

Download hier het e-book 

 

Wist u dat Microsoft continu investeert in Dynamics innovatie?

Uw ERP-systeem dient eenvoudig te koppelen aan uw andere applicaties

Uw volgende ERP softwarepakket zal makkelijk moeten aansluiten bij andere administratieve software die u in uw onderneming gebruikt. Het is namelijk zo dat wanneer software zoals CRM, SharePoint, Office en BI-applicaties niet vlot geïntegreerd zijn met uw ERP systeem, er een groot potentieel onaangeroerd blijft. Zo zorgt een vlotte integratie ervoor dat u gegevens niet meerdere keren moet ingeven, dat uw kosten afnemen en biedt het u extra inzichten.  

Wees op uw hoede voor ERP softwarebedrijven die suggereren dat ze de integratiecomplexiteit en kosten kunnen reduceren door de processen die u integreert te vereenvoudigen. Dit kan later in uw nadeel spelen, wanneer u beseft dat u echt de integratie nodig hebt die u aan het begin hebt opgegeven. 

Meer informatie hierover, samen met nog 9 andere adviezen voor ERP-selectie, vindt u terug in ons gratis e-book “10 waardevolle adviezen voor ERP-selectie”.

Download hier het e-book

 

Kijk hoe Microsoft Navision u helpt vlot te integreren.

Dag van de Drankenhandelaar 2013

Voor het vierde jaar op rij wordt door FeBeD (Federatie van Belgische Drankenhandelaars) de Dag van de Drankenhandelaar georganiseerd. Net als vorig jaar zal deze editie plaatsvinden tijdens het laatste weekend van november, dus van vrijdag 22 tot zondag 24 november

[more]

Award

Voor het derde jaar op rij reeds zal er een speciale Award “Dag van de Drankenhandelaar” uitgereikt worden. Dit om de drankenhandelaars met de beste initiatieven of de meest originele acties te belonen.

Handelaars die voor deze Award, waar een mooie prijs aan vasthangt, in aanmerking willen komen, dienen zich kandidaat te stellen door hun acties en initiatieven toe te lichten. Een jury van “Mystery Shoppers” zal dan een gerichte controleronde uitvoeren.

Deze exclusieve trofee zal worden overhandigd tijdens het FeBeD congres, op maandag 3 februari 2014

Uw nieuwe ERP software moet méér zijn dan traditionele ERP

Als u van plan bent te investeren in nieuwe bedrijfssoftware, zal uw volgende ERP programma meer moeten doen dan louter uw bedrijfsprocessen automatiseren, of uw enterprise resource planning optimaliseren. 

[more]

Zo zal communicatie vloeiender dienen te gebeuren, waarbij uw ERP pakket de communicatie tussen werknemers opvangt en deze koppelt aan de gestructureerde data in het ERP. 
Uw nieuwe ERP software zal moeten koppelen in plaats van integreren. Oude ERP services wouden liefst alle denkbare functies integreren. De huidige generatie software focust vooral op de koppelbaarheid met andere applicaties. Een belangrijke reden hiervoor is dat extraatjes zoals e-commerce en document management zo belangrijk worden dat ze specifieke applicaties vergen die ontwikkeld worden door specialisten.
Verder dient u te kijken dat samenwerking eenvoudiger zal gebeuren. Uw ERP project zal informatie echt moeten delen waardoor teams inzicht krijgen in elkaars taken. Een mooi voorbeeld hiervan is een geïntegreerde SharePoint die naadloos aansluit op het ERP-systeem. 

 

Meer informatie hierover, samen met nog 9 andere adviezen voor ERP-selectie, vindt u terug in ons gratis e-book “10 waardevolle adviezen voor ERP-selectie”. 

Download hier het e-book 

Benieuwd hoe Microsoft Dynamics Nav méér is dan traditionele ERP? Neem gerust een kijkje 

CRM mag uw sales niet doen vastlopen

Vooraleer verkopers contact hebben met een prospect, of het nu via telefoon is of face-to-face, doen ze er goed aan het CRM-systeem te bekijken. Dit systeem geeft hen dan informatie mee over de klant en/of het bedrijf. En daarvoor dient het ook: verkopers de achtergrondinformatie geven die ze nodig hebben om de kans op een verkoop zo groot mogelijk te maken. 

[more]
Echter moet wel in het achterhoofd worden gehouden dat het beeld dat CRM van de prospect geeft niet perfect is. Het is eerder een reflectie van gegevens die verzameld werden door verschillende bronnen. U kan die CRM data metaforisch vergelijken met een schilderij: het is niet de perfecte weergave van de realiteit, maar eerder een impressie die gebaseerd is op aspecten benadrukt door degenen die de data verzamelden. 

Dit maakt het dan ook belangrijk dat u uw klantenbestand blijft updaten, ook tijdens het opbouwen van de relatie met de klant. Dit klinkt misschien logisch, maar het is vaak zo dat het profiel van de klant waarmee wordt gestart datgene is waaraan wordt verkocht, zelfs wanneer de klant recht voor uw neus zit en een totaal ander profiel blijkt te hebben. 

De koper-verkoper relatie is aan het veranderen. Kopers hebben vandaag echt nood aan een betrouwbare adviseur, en niet aan een praatjesmaker die zelfs aan een dove een radio zou verkopen. Een onderdeel van een betrouwbare adviseur zijn is het vermogen om te luisteren naar wat klanten te zeggen hebben. Versta hun problemen en tracht hen echt te helpen in uw antwoorden. Verkopers moeten beseffen dat zij niet de controle hebben over de conversatie, maar dat de klant de touwtjes in handen heeft. 

En hoewel je in de verkoopsector een gezonde portie arrogantie nodig hebt, mag dit niet beletten dat er geluisterd wordt naar de klant. Want als er niet wordt geluisterd wanneer dit zou moeten gebeuren, is het onmogelijk een klantenbestand te updaten en te begrijpen wat de klanten of prospecten verlangen. 

Elk klantenprofiel dat uit het CRM wordt gehaald zou zijn eerste contact met de klant niet mogen overleven. Verkopers moeten de drang hebben om dat profiel te veranderen na de ontmoeting met de klant. Zo kunnen ze zien wat ze uit dat gesprek hebben geleerd. En de accuraatheid van dat profiel zal directe impact hebben op de inspanningen van sales, marketing en support, niet enkel in het sluiten van de deal, maar ook voor de klantenrelatie op lange termijn. Het belang ervan valt dus niet te onderschatten. 

 

Lees hier meer over Microsoft Dynamics CRM 

Een goede relatie met de ERP-producent is cruciaal

Wanneer u op zoek gaat naar een nieuw ERP pakket, verzeker u er dan van dat de ERP producent gekend staat om z’n kwalitatieve dienstverlening. U gaat in zee met twee partijen: enerzijds uw implementatiepartner, een lokale partij met ervaring in uw sector, die de basissoftware als z’n broekzak kent en deze afstemt op uw maat. Anderzijds is er de vendor of ontwikkelaar van deze software. Het is zeer belangrijk dat u steeds terechtkan bij zowel uw implementatiepartner als bij de vendor. 

Wees er ook zeker van dat uw vendor een toekomstvisie heeft, waarbij men u een roadmap kan voorleggen zodat u de garantie heeft dat u voor de komende tien jaar goed zit. De ERP software moet niet enkel aan uw huidige eisen voldoen, maar moet ook vlot mee kunnen evolueren met uw bedrijf. 

Meer informatie hierover, samen met nog 9 andere adviezen voor ERP-selectie, vindt u terug in ons gratis e-book “10 waardevolle adviezen voor ERP-selectie”. 

Download hier het e-book

 

Wist u dat Microsoft Dynamics gekend is om z’n sterke klantrelaties?

Het gebruiksgemak van uw ERP-systeem speelt zich op 4 niveaus af

Indien u op zoek bent naar nieuwe ERP software doet u er goed aan even de tijd te nemen om gebruiksgemak te bekijken vanuit deze vier verschillende perspectieven:

 

 

  1. Toepasbaarheid in het hele bedrijf: een consistent gebruiksgemak over uw hele bedrijf zorgt voor een betere communicatie en samenwerking. Hierdoor wordt het gemakkelijker deadlines te halen en zullen de beste beslissingen worden genomen.
  2. De individuele gebruikservaring: het is logisch dat hoe intuïtiever de gebruiksinterface is, hoe minder nood er is aan uitgebreide opleiding. Dit bespaart u zowel tijd als kosten.
  3. Cloud-gebaseerde opties: over de flexibiliteit beschikken om een deel of het geheel van uw administratieve software in de cloud te implementeren, opent extra mogelijkheden ten aanzien van gebruiksgemak. Zo is er een eenvoudigere implementatie, zal de probleemoplossing beter verlopen, is het onderhoud makkelijker, …
  4. Compatibiliteit met andere systemen: let er steeds op dat uw ERP programma compatibel is met de andere systemen in uw onderneming. Afzonderlijke bedrijfssystemen mogen dan wel gemakkelijk in gebruik zijn, hun voordeel kan volledig verloren gaan wanneer ze niet op een consistente manier samenwerken. Er wordt dus best op dezelfde manier gewerkt als bij de andere systemen en technologieën waar uw bedrijf reeds gebruik van maakt.

Meer informatie hierover, samen met nog 9 andere adviezen voor ERP-selectie, vindt u terug in ons gratis e-book “10 waardevolle adviezen voor ERP-selectie”

Download hier het e-book


Bekijk
ook eens het gebruiksgemak dat Dynamics Nav biedt.  

Stijging van de accijnzen op alcoholische dranken

Bij de jongste begrotingscontrole besloot de federale regering opnieuw een accijnsverhoging door te voeren voor alcohol, om zo de begroting in lijn te houden met de Europese afspraken. Deze verhoging is ingegaan op 5 augustus. De krachtige prijsberekeningsmogelijkheden in DrinkMaster zorgen ervoor dat het aanpassen van accijnzen weinig tijd in beslag neemt. 

[more]

Overzicht van de wijzigingen

 

FOD Economie Barometer 2013 – 23 % bedrijven koopt en verkoopt online!

Barometer 2013De federale overheidsdienst economie bracht haar Barometer van de informatiemaatschappij 2013 uit met daarin een aantal slides over e-commerce. Zoals verwacht blijft de penetratie bij individuen die online shoppen gestaag stijgen tot 45 % dit jaar. Er wordt echter veel meer dan elders in Europa aangekocht bij buitenlandse shops. Belgische bedrijven laten dus op de binnenlandse markt aandeel liggen. Onze bedrijven tekenen 14 % van hun totale omzet op uit e-commerce. Als we enkel middelgrote ondernemingen beschouwen is dat 21 % van hun omzet. Wat B2B e-commerce betreft kopen 23 % van de Belgische bedrijven via het web en verkopen 24% van hen via het web. Lees hier het volledige rapport.

Eis een transparante kostenstructuur bij uw volgende ERP pakket

Iedereen weet dat het voorspellen van kosten uw bedrijfsrisico helpt te reduceren. Dus waarom zou uw ERP systeem dit risico mogen vergroten door onverwachte kosten? U moet een weloverwogen keuze maken, waarbij u een ERP programma selecteert dat u verschillende opties geeft om de ERP-kosten te voorspellen. Dit gebeurt door middel van duidelijke licentieregelingen en stabiele abonnementstarieven. Als u zorgvuldig onderhandelt, kunt u zich er bovendien van verzekeren dat upgrades, software-aanpassingen, dienstenpakketten en updates worden opgenomen in uw abonnement. 

Meer informatie hierover, samen met nog 9 andere adviezen voor ERP-selectie, vindt u terug in ons gratis e-book “10 waardevolle adviezen voor ERP-selectie”.

Download hier het e-book 

 

Benieuwd hoe Microsoft Navision uw ERP-kosten transparant houdt? Check het hier