De prijsmatrix van DistriCentral – Prijszetting vereenvoudigen

Prijszetting is de voornaamste manier waarop bouw- en technische groothandels hun prijsmarge bewaken. Maar met veel klanten uit verschillende sectoren en een uitgebreid artikelbestand is dat vaak een ingewikkeld oefening. Je verkoopprijzen verschillen van klantengroep tot klantengroep en vaak van individu tot individu. En dan hebben we het nog niet over kortingen.  Die prijslogica zou in je ERP-systeem moeten zitten. Met DistriCentral maakt prijszetting een stuk eenvoudiger.

De DistriCentral prijsmatrix

Bij veel bedrijven gebeurt de prijsberekening niet in het ERP-systeem, maar in Excel-bestanden. Bij elke prijswijziging, korting of nieuw contract moet je dus opnieuw een berekening maken. Fouten in dat stadium worden dus doorgevoerd naar je bedrijfssoftware en doorgerekend aan je klant. DistriCentral, de opvolger van BuildMaster toegespitst op bouw- en technische groothandels, maakt de berekening voor je, via de prijsmatrix. In de matrix zitten alle formules voor je prijszetting, opgedeeld in 9 artikel- en klantcategorieën. Maar de werkelijke berekening is natuurlijk een stuk ingewikkelder. Klantcategorie A (Aannemers) heeft bijvoorbeeld recht op 3% korting op artikel B (buizen). Klant C is een aannemer, maar in zijn offerte gaf je hem 4 % korting op alle buizen. Dus moet je ervoor zorgen dat hij telkens een extra procent korting krijgt. Met DistriCentral zitten al die gegevens in je ERP-systeem, net als de prioriteiten. Zo weet je software dat offerte-korting voorrang heeft op klantcategorie korting. Dit geldt trouwens niet alleen voor korting. Zo kan je klanten met veel achterstallige facturen een andere prijs aanrekenen dan andere klanten. In onderstaande afbeelding stellen de cijfers tussen haakjes de prioriteit voor.

De matrix aanpassen

Op basis van onze jarenlange ervaring met bouw- en technische groothandels bouwden we zelf een prioriteitenberekening in het systeem in.  Specifieke berekeningen (zoals een prijs voor een individuele klant) krijgen voorrang, zelfs als dat individu ook in een groep zit. Contracten krijgen voorrang op offertes, beiden krijgen voorrang op artikelprijzen. Maar je kan natuurlijk kan zelf de prioriteiten aanpassen naar gelang de noden van je bedrijf. DistriCentral elimineert de nood voor talloze Excel-berekeningen door de prijszetting in je ERP-software te steken. Efficiënt, gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Hou onze e-mails in de gaten voor meer informatie over DistriCentral, of contacteer onze adviseurs. Zij beantwoorden graag al je vragen.