SDE Disclaimer

Disclaimer

If you require any more information or have any questions about our site’s disclaimer, please feel free to contact us by email at info@sde.be.
Disclaimer for www.sde.be.

All the information on this website is published in good faith and for general information purpose only. www.sde.be does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website (www.sde.be), is strictly at your own risk. www.sde.be will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website.

From our website, you can visit other websites by following hyperlinks to such external sites. While we strive to provide only quality links to useful and ethical websites, we have no control over the content and nature of these sites. These links to other websites do not imply a recommendation for all the content found on these sites. Site owners and content may change without notice and may occur before we have the opportunity to remove a link which may have gone ‘bad’.

Please be also aware that when you leave our website, other sites may have different privacy policies and terms which are beyond our control. Please be sure to check the Privacy Policies of these sites as well as their “Terms of Service” before engaging in any business or uploading any information.

Consent
By using our website, you hereby consent to our disclaimer and agree to its terms.

Juridische informatie en privacy beleid

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van SDE. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door SDE. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren SDE of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van SDE de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Persoonsgegevens
SDE verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een webformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker SDE toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van SDE met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met SDE contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.

Cookies

sde maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op uw computer, smartphone of tablet worden bijgehouden van zodra u onze website bezoekt. Zij zijn van nut omdat ze de voorkeuren van de gebruiker onthouden, wat onze website in staat stelt om u diensten, producten en advertenties op maat aan te bieden. Cookies zijn onpersoonlijk, wat wil zeggen dat ze geen persoonlijke gegevens bijhouden van gebruikers zoals naam, adres, geslacht, ed.

Voor het plaatsen van sommige cookies moet echter steeds toestemming gevraagd worden. Trackingcookies analyseren immers hoe u gebruik maakt van de website van sde.be om u zo deze gepersonaliseerde inhoud aan te kunnen bieden. Deze cookies zijn de standaardinstelling voor deze website omdat ze uw gebruikerservaring optimaliseren. Als u besluit om cookies niet te accepteren – wat steeds kan – dan vallen deze zaken weg, maar zou het ook kunnen dat u maar van een beperkt aantal mogelijkheden van de website gebruik zal kunnen maken.

Anderzijds zijn er ook nog Analytics cookies en functionele cookies waarvoor geen toestemming noodzakelijk is. Analytische cookies helpen ons om op basis van uw surfgedrag onze website te verbeteren zodat hij nauwer aansluit bij de noden van de gebruikers. Functionele cookies zijn de minimaal vereiste cookies om een website te kunnen laten functioneren.

Wie kan er cookies plaatsen?

Af en toe worden de cookies door sde zelf geplaatst. Echter, via onze website kunnen ook cookies van derden worden toegevoegd. Omdat er op de website gebruik gemaakt wordt van zogenaamde ‘social buttons’ van Facebook, Linkedin, Twitter, Youtube en Google+ kunnen ook zij en hun externe leveranciers cookies toevoegen. Het cookiebeleid van deze sociale netwerken kunt u raadplegen onder hun privacyvoorwaarden.

Hoe kunt u cookies blokkeren/verwijderen?

Als u cookies wenst uit te schakelen of te verwijderen dan kunt u dit steeds doen via de instellingen van uw browser. U kunt dan cookies van specifieke websites blokkeren en zelfs ervoor kiezen om alle cookies van alle websites te weigeren. Door dit te doen, is het echter mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van de website wegvallen.