Verstraete Enterprises geeft IT-zorgen uit handen

Verstraete foto1Meestal blijft het vakmanschap van Verstraete verborgen voor het blote oog, met uitzondering van de feestverlichting die zij geregeld plaatsen voor heel wat steden en gemeenten.Waarschijnlijk doet de naam Verstraete Enterprises niet zo meteen een belletje rinkelen. Nochtans is de kans niet gering dat u dagelijks met hun werk te maken krijgt. Bijvoorbeeld wanneer u ’s ochtends het licht aanknipt, ’s avonds uw tv opzet of ’s nachts op de autosnelweg rijdt.

Verstraete Enterprises is een groep van KMO-bedrijven die allemaal actief zijn binnen de elektrosector, meer bepaald industriële installaties en infrastructuurwerken. Vaak werken zij in onderaanneming voor bedrijven als Telenet of Eandis, waarvoor zij stroomkabels, TV-distributie of optische vezelkabels leggen. Hun werkterritorium strekt zich uit over heel België, met occasionele opdrachten tot in Frankrijk. Meestal blijft hun vakmanschap verborgen voor het blote oog, met uitzondering van de feestverlichting die zij geregeld plaatsen voor heel wat steden en gemeenten.

Centralisatie zorgt voor betere beheersbaarheid

Naast de hoofdzetel in Jabbeke telt Verstraete Enterprises een uitgebreid netwerk van vestigingen die netjes verdeeld zijn over het hele land (Oudenaarde, Beringen, Sint-Niklaas, Groot-Bijgaarden, Sint-Truiden en Fernelmont).

Een dergelijke spreiding is uiteraard een troef voor een bedrijf dat zijn werkterrein wil blijven uitbreiden, maar vraagt ook om een bijzondere aanpak wanneer het over de IT-infrastructuur gaat. Zowat een jaar geleden werd dan ook SDE onder de arm genomen om het volledige systeembeheer op zich te nemen.

De systeemingenieurs van SDE voerden meteen enkele aanpassingen door die moesten leiden tot een rationalisatie van de IT-infrastructuur bij Verstraete Enterprises. De voorheen onafhankelijk van elkaar opererende domeinen werden gecentraliseerd. Dat zorgt ervoor dat individuele gebruikers (een veertigtal) van op gelijk welke locatie kunnen inloggen op de zes centrale HP ProLiant servers. Externe medewerkers doen dit door middel van laptops, interne met thin clients.

Het is een troef voor Verstraete dat zij hun werkterrein kunnen spreiden over verschillende vestigingen. Zo kunnen ze verder blijven groeien maar het vraagt ook om een bijzondere aanpak wanneer het over de IT-infrastructuur gaat. Zowat een jaar geleden werd dan ook SDE onder de arm genomen om het volledige systeembeheer op zich te nemen.

 

Enkele voordelen:

  • Besparing
    Dankzij de centralisatie kunnen de kosten van beheer en ondersteuning naar omlaag. Een voorbeeld: omdat Windows Server geïnstalleerd werd kunnen de bestaande servers ontdubbeld worden en zo verschillende taken uitvoeren, zodat de hardware-investeringen tot een minimum kunnen worden herleid.
  • Veiligheid 
    Data kunnen veel efficiënter beveiligd worden, onder meer met centrale back-ups, hier door middel van twee HP StorageWorks arrays
  • Flexibiliteit
    Nieuwe gebruikers kunnen gemakkelijk worden toegevoegd en updates kunnen snel en betrouwbaar worden doorgevoerd.

Een direct gevolg van de geïntegreerde IT-aanpak was dat er een centraal beveiligingsbeleid voor het e-mailverkeer kon worden doorgevoerd. “Vroeger kwamen er bij Verstraete gemiddeld elke minuut 60 e-mails binnen, waarvan 59 spam”, aldus Pieter Knockaert, system engineer bij SDE. “Onder meer dankzij een spamfilter van TrendMicro en de installatie vanMicrosoft Exchange Server kunnen we nu bijna alle spam onderscheppen op serverniveau.” Dezelfde beveiliging is aanwezig voor het internetverkeer van alle werknemers, door middel van Microsoft ISA Server.

Outsourcing betekent het beste van twee werelden

De technische kant van het verhaal is één ding, maar voor de gebruikers op het terrein is het natuurlijk vooral van belang dat ze beschikken over een IT-infrastructuur waar ze te allen tijde op kunnen rekenen. De rationalisatie van de IT-infrastructuur zorgt er mee voor dat de support, dankzij de formule van het systeembeheerscontract volledig in handen van SDE, uiterst vlot verloopt. Evy Vandousselaere, coördinator bij Verstraete Enterprises: “op geregelde tijdstippen krijgen we het bezoek van een system engineer van SDE. Aan hem leg ik alle problemen voor: van het kleinste, zoals een defecte printer, tot problemen op serverniveau. Omdat hij door en door vertrouwd is met onze infrastructuur, kunnen we erop rekenen dat het probleem snel en efficiënt wordt aangepakt.”

Op deze manier krijgt Verstraete Enterprises het beste van twee werelden. Enerzijds kan er bespaard worden omdat een eigen IT-afdeling niet langer noodzakelijk is. Anderzijds hoeft dit niet te betekenen dat er geen vast aanspreekpunt meer is voor de hele IT-infrastructuur. Kortom, een schoolvoorbeeld van een geslaagde outsourcingoperatie.

“Op geregelde tijdstippen krijgen we het bezoek van een system engineer van SDE. Aan hem leg ik alle problemen voor: van het kleinste, zoals een defecte printer, tot problemen op serverniveau. Omdat hij door en door vertrouwd is met onze infrastructuur, kunnen we erop rekenen dat het probleem snel en efficiënt wordt aangepakt.” 
Evy Vandousselaere, coördinator bij Verstraete Enterprises