CCS logo

CCS Europe

Het Japanse LED-technologiebedrijf CCS kende de laatste jaren een sterke groei. Om haar magazijn en logistieke activiteiten beter te be­heren was de Europese afdeling in Sint-Pieters-Leeuw toe aan een geschikte ERP-toepassing. Microsoft Dynamics NAV bleek de beste keuze. Om haar klanten nog beter te bedienen vroeg CCS Europe aan zijn IT-partner SDE om een aantal specifieke modules te schrijven voor Navision. Het bedrijf heeft nu een beter overzicht op het voor­raadbeheer en de samenwerking met de andere afdelingen ver­loopt vlotter. Voor de toekomst werkt CCS Europe aan een verbinding van de systemen van de verschillende Europese vestigingen, het gebruik van CRM-software en een online opvolging van bestellingen.

Machinevisie, een technologie die pas 15 jaar bestaat, laat bedrijven toe om hun producten op de band automatisch te con­troleren op fouten. Aanvankelijk gebruikte men hiervoor fluorescent- en halogeenlampen. Omdat de Japanner Kenji Yoneda de kwaliteit van dat soort lampen niet voldoende vond richtte hij in 1993 CCS (Creative Customer Satisfaction) op, dat LED-verlichting aanbeveelt voor machine­visie. Vandaag is CCS wereldwijd de belangrijkste speler op de markt van de LED-verlichting, met een jaarlijkse omzet van 25 miljoen dollar. In 2004 startte de eerste Europese divisie, geves­tigd in Sint-Pieters-Leeuw. Om het magazijn efficiënt te kunnen beheren, was een ERP-systeem dringend nodig.

3.000 verschillende lampen

CCS heeft meer dan 3.000 verschillende artikels in het gamma. De LED-lampen worden in Japan gebouwd en van daaruit verstuurd naar de verschillende kantoren die ze over de hele wereld verdelen. Het is dus logisch dat het bedrijf nood heeft aan efficiënte software om de voorraad te be­heren en de afdelingen onderling op elkaar af te stemmen. Het kantoor in Sint-Pieters-Leeuw hield tijdens de eerste maanden de voorraad bij in Excel-werk­bladen. Dirk Vermeersch, general manager van CCS Europe: “Om de concurrentie voor te blijven, zijn naast de knowhow voor het maken van de lampen ook de levertijd, de prijs en de flexibiliteit waarmee we werken zeer belangrijk. Vandaar onze behoefte aan een geïntegreerd ERP-systeem voor een efficiënt warehousemanagement.”

Test in Amerika

Bij de zoektocht naar een geschikte ERP-toepassing vergeleek CCS Europe ver­schillende systemen. De keuze voor Dynamics NAV lag wat voor de hand. Dirk Vermeersch verduidelijkt waarom: “Grote en zware toepassingen zijn voor ons niet geschikt, aangezien we hier slechts met zes mensen werken. Maar we wilden ook geen te beperkt programma, omdat we in de toekomst misschien wél een groter systeem kunnen gebruiken. Omdat ik weinig ervaring had met ERP-oplossingen heb ik ons zuster­bedrijf in Amerika bezocht, om te kijken hoe Dynamics NAV hén in de praktijk hielp. Het gebruiks­gemak viel ons meteen op en dat was belangrijk aangezien niemand van ons ervaring had met ERP. Vrij snel waren we ervan overtuigd dat Navision ook voor ons de beste keuze was. Het voordeel van Navision is dat we onze toepassing kunnen aansluiten op de systemen van de collega’s. Dankzij Dynamics NAV verloopt ook de samen­werking met de andere vestigingen beter. Navision blijkt trouwens bijzonder geschikt voor de automatisering van lo­gistieke activiteiten.”

“SDE is thuis in de wereld van distributie, groothandel en logistiek, zodat we van hun knowhow konden genieten. Ook de flexibiliteit waarmee ze werken, apprecieerden we enorm.”
Dirk Vermeersch, General Manager CCS-Europe

Professionele partner

CCS Europe
CCS Europe

“In de eerste plaats hebben we voor SDE gekozen om­wille van hun professionaliteit. SDE gaf ons het vertrouwen dat de implementatie zon­der onverwachte problemen zou verlopen. Enerzijds door een analyse te maken waardoor we op voorhand een duidelijk beeld hadden van wat we konden ver­wachten op het gebied van investeringen en resultaten. Anderzijds is SDE thuis in de wereld van distributie, groothandel en logistiek, zodat we van hun knowhow konden genieten. Ook de flexibiliteit waarmee ze werken, apprecieerden we enorm”, verduidelijkt Dirk Vermeersch.

Hoewel het voor iedereen nieuw was, ver­liep de opleiding vlot om met Navision te leren werken. Dirk Vermeersch: “Aangezien wij allemaal uit de engineeringswereld komen, hebben wij weinig evaring met IT, laat staan met implementatie van ERP-software. Wij zijn geen boekhoudkundigen of financiële experts. Maar met de exper­tise van SDE hebben we de implementatie tot een goed einde gebracht.”

Modules op maat

SDE ontwikkelde aan aantal specifieke mogelijkheden voor het LED-technologiebedrijf. Omdat CCS internationaal met verschillende munten werkt, was het ten eerste noodzakelijk om snel prijzen te kunnen aanpassen vanuit MS Excel.

Een tweede specifieke module heeft te maken met de identificatiecode die CCS Europe voor haar producten gebruikt. Het gaat om een tweedimensionale barcode die rechtstreeks op het product staat in plaats van op de verpak­king, waardoor elk product afzonderlijk opgespoord kan worden. Als je na verloop van tijd een defect product terug binnenkrijgt, zie je onmiddellijk welk product het is en wanneer en aan wie het verkocht is. Het komt er dus op neer dat de hele historiek van het product eraan vasthangt. Dirk Vermeersch: “Als je een doos met 400 producten binnenkrijgt, is het een enorme klus om dat allemaal manueel in de com­puter in te voeren. Daarom schreef SDE een speciale module, waardoor we dit kunnen integreren in het hele Microsoft Dyanmics NAV–pakket.” Als de zending vanuit Japan binnenkomt, scant de magazijnier het ar­tikel in en ziet hij onmiddellijk wat er met het product moet gebeuren: als voorraad stockeren, meteen naar een bepaalde distribiteur verzenden, als demoproduct gebruiken, enz.

Een derde module die op aanvraag werd geschreven maakt kruisverwijziging mogelijk. CCS Europe heeft immers een klant die eigen artikel­nummers gebruikt, verschillend van de nummers die het zelf hanteert. De klant wil enkel zijn eigen nummers op zijn facturen zien staan. Dankzij de module kan CCS Europe de nummers van de klant in Navision invoegen, waarop het systeem automatisch zoekt naar de nummers die CCS gebruikt, en omgekeerd.

Toekomstplannen

CCS Europe zit nog met plannen voor de toekomst. Dirk Vermeersch: “Om onze strategieën en activiteiten beter op elkaar kunnen af te stemmen en de verkoop en support doeltreffender te kunnen opvolgen, kijken we voor de nabije toekomst uit naar een CRM-toepassing. Daarnaast is het de bedoeling om de ERP-systemen van de verschillende CCS-vestigingen met elkaar te verbinden. Ten slotte zullen distributeurs binnen dit en twee jaar kunnen inloggen op onze website en hun bestellingen online doen. Het zal zelfs mogelijk zijn om het volledige traject van hun producten te volgen.”