Wat ons ERP-project deed slagen…

ERP succesGroep Tack reinigt 500 a 600 vrachtwagens per dag in haar 7 vestigingen. Komen daarbij nog andere werkzaamheden zoals het herstellen van containers, eigen tankstations en weegbrug, wegrestaurants, hotel, afvalwaterverwerking en zuivering, afvaltransport verhuur van containers en opslag. De organisatie besliste om haar ERP te vernieuwen (de 3 belangrijkste redenen voor deze beslissing lees je hier). Het nieuwe ERP-systeem is nu uitgerold en men blikt alvast even terug op de interne succesfactoren voor dit project.

[more]

Interne beschikbaarheid

Groep Tack besliste van dag één om een collega full time vrij te maken gedurende een jaar om de implementatie van A tot Z intern te begeleiden. Dergelijke interne projectleider kent de bedrijfsactiviteiten door en door, zij kent ook de medewerkers en de gevoeligheden in het bedrijf. Uit vorige implementaties had Tack geleerd dat ze dankzij een dedicated interne projectleider ook veel beter konden analyseren wat de nieuwe software moest kunnen en dat de gemiddelde doorlooptijd voor analyse en implementatie korter is.

Durven veranderen

Nieuwe software is slechts een onderdeel van een geslaagde ERP-implementatie. Door de analyse worden alle processen onder de loep genomen waardoor er ook vaak wijzigingen in de organisatie worden doorgevoerd. Die wijzigingen (change) zorgen voor stress en wrijving binnen de afdelingen en in de stuurgroepen. Op een bepaald ogenblik heeft het management van Groep Tack knopen doorgehakt in die stuurgroepen die moeilijk tot een veranderingsbesluit konden komen. Een moeilijke maar juiste beslissing om enerzijds het ERP-project geen risico te laten lopen en anderzijds ook écht de business processen te optimaliseren.

Communicatie met implementatiepartners, maar als je kan kiezen ‘partner’ (enkelvoud)

De communicatielijnen tussen Groep Tack en SDE als ERP-implementatiepartner waren kort. De interne projectleider bij Tack en de projectleider bij SDE hadden vanzelfsprekend zeer frequent contact. Dankzij een betrouwbare implementatiemethode met duidelijke mijlpalen wisten alle partijen wat de status en next steps waren.

Daarnaast werd er door beide partijen zeer veel aandacht besteed aan documentatie en beschrijving van de software. Langs de kant van Groep Tack werden beschrijvingen van processen en gewenste functionaliteiten minutieus voorbereid zodat er geen interpretatie mogelijk was bij het ontwikkelen. De ontwikkelaars van SDE vulden de code dan weer aan met zeer uitgebreide commentaren waardoor het in de toekomst veel eenvoudiger is de applicatie te onderhouden. Er werd ook in korte ontwikkel-sprints gewerkt. Telkens werden kleine stukjes van het ERP getoond aan Groep Tack en geëvalueerd, waar nodig bijgestuurd. Door zo kort op de bal te spelen, verkleinde het risico op het herwerken van grote stukken code.

Groep Tack koos ook SDE als IT-infrastructuurpartner. Eén aanspreekpunt vereenvoudigde voor hen de uitrol van het project. Nick Vandekerckhove van Groep Tack adviseert wel om toch steeds een vinger aan de pols te houden wat technologie betreft. De IT-infrastructuur werd namelijk nog bijgestuurd gedurende de implementatie omdat er simpelweg weeral krachtigere toestellen beschikbaar waren.

Op 24 september zal Nick Vandekerckhove samen met nog 2 andere managers zijn ERP-ervaringen delen op het event ‘ERP Heerlijk Rechtuit’ bij Microsoft. Voor meer informatie en het reserveren van plaatsen kan je terecht op www.sde.be/rechtuiterp 

Deel deze post

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Meer blogposts